Zapalenie zatok i ból zatok

Opracowanie merytoryczne sekcji: dr n. med. Piotr Jędrusik.

Co to jest zapalenie zatok?

Zapalenie zatok to zapalenie błony śluzowej wyściełającej zatoki przynosowe i nos, obejmujące jedną lub kilka zatok. W zależności
od czasu trwania wyróżnia się postać ostrą i przewlekłą.

Objawy ostrego zapalenia zatok trwają zwykle do 4 tygodni.
Do zakażenia dochodzi najczęściej bezpośrednio przez błonę śluzową
jamy nosowej, ale możliwa jest również droga zębopochodna
i krwiopochodna. Przewlekłe zapalenie zatok definiuje się zwykle
jako zapalenie trwające dłużej niż 12 tygodni.

Przyczyny zapalenia zatok

Ostre zapalenie zatok

Zapalenie zatok to zapalenie błony śluzowej wyściełającej zatoki przynosowe i nos, obejmujące jedną lub kilka zatok. W zależności od czasu trwania wyróżnia się postać ostrą i przewlekłą. Objawy ostrego zapalenia zatok trwają zwykle do 4 tygodni. Do zakażenia dochodzi najczęściej bezpośrednio przez błonę śluzową jamy nosowej, ale możliwa jest również droga zębopochodna i krwiopochodna. Przewlekłe zapalenie zatok definiuje się zwykle jako zapalenie trwające dłużej niż 12 tygodni.

Przewlekłe zapalenie zatok

Etiologia przewlekłego zapalenia zatok nie została w pełni poznana: czynniki zakaźne mogą przyczyniać się
do przewlekłego zapalenia zatok, ale nie tłumaczą go w pełni, a do dodatkowych czynników należy m.in. wpływ

 • alergenów,
 • zanieczyszczeń powietrza,
 • czynników anatomicznych, takich jak skrzywienie przegrody nosa.

Błona śluzowa zatok jest bardzo obrzęknięta, zatoki mogą być wypełnione zakażonym śluzem, a w jamie nosowej
i zatokach mogą tworzyć się polipy.

Stan ten występuje częściej u osób z alergiami (przyczyną może być reakcja alergiczna na grzyby znajdujące
się w zatokach), zaburzeniami czynności układu immunologicznego (np. choroby autoimmunologiczne), częstymi przeziębieniami, deformacjami nosa (np. po urazie) utrudniającymi drenaż wydzieliny (np. skrzywienie przegrody
nosa), a także osób narażonych na dym tytoniowy lub inne wdychane substancje drażniące.


Czynniki wyzwalające przewlekłe zapalenie zatok lub przyczyniające się do jego wystąpienia:

 • Zakażenia górnych dróg oddechowych (wirusowe, bakteryjne, grzybicze)
 • Palenie tytoniu i bierna ekspozycja na dym tytoniowy
 • Wdychanie innych substancji drażniących (komunalne, komunikacyjne i przemysłowe zanieczyszczenia
  powietrza, pestycydy, detergenty, lakiery do włosów itd.)
 • Alergeny: roztocza kurzu domowego, zarodniki grzybów (pleśń), łupież zwierzęcy, alergeny karaluchów,
  pyłki traw, zbóż, drzew i chwastów
 • Anatomiczne zniekształcenia utrudniające drenaż wydzieliny z nosa (np. polipy nosa, skrzywienie przegrody nosa)
 • Nadużywanie środków obkurczających błonę śluzową nosa i zmniejszających wydzieliną z nosa
  (polekowy nieżyt nosa)
 • Zmiany temperatury powietrza lub ciśnienia atmosferycznego (np. podczas pływania, nurkowania
  lub latania samolotem)
 • Przewlekłe choroby dróg oddechowych, w tym astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • Choroby uwarunkowane genetycznie, które zaburzają czynność rzęsek znajdujących się na powierzchni
  nabłonka dróg oddechowych, takie jak mukowiscydoza
 • Zaburzenia hormonalne (np. podczas ciąży)
 • Zaburzenia czynności układu immunologicznego (np. choroby autoimmunologiczne lub niedobory
  immunologiczne, zakażenie HIV)

Objawy zapalenia zatok

Ostre zapalenie zatok

Objawy:

 • Zatkany nos
 • Gęsta, żółta lub zielona wydzielina z nosa
 • Ból lub bolesność uciskowa (tkliwość) twarzy
 • Nasilanie się bólu/ucisku w obrębie twarzy przy
  pochyleniu do przodu
 • Ból zębów
 • Inne możliwe objawy:
  • gorączka (> 38 st. C)
  • ból głowy
  • kaszel
  • zmęczenie, rozbicie, ogólnie złe samopoczucie
  • zaburzenia snu
  • ucisk lub pełność w uchu
  • nieprzyjemny zapach z ust
  • osłabienie smaku i węchu

Do objawów występujących najczęściej, ale równocześnie najmniej swoistych – występujących również w innych postaciach zakażenia górnych dróg oddechowych – należą wydzielina z nosa i kaszel. Objawami bardziej wskazującymi na ostre zapalenie zatok są: ból twarzy, ból zębów szczęki lub tkliwość w okolicy zatoki szczękowej – zwłaszcza jeżeli występują po jednej stronie, a ból nasila się przy pochyleniu do przodu – oraz wydzielina z nosa o charakterze śluzowo-ropnym.

Rozpoznanie ostrego zapalenia zatok opiera się na ogół na stwierdzeniu zespołu objawów, z których najważniejsze to ropna wydzielina z nosa (przez nozdrza przednie lub ściekająca po tylnej ścianie gardła), zatkanie nosa oraz ból lub uczucie pełności w obrębie twarzy.

Czas trwania objawów – w większości przypadków
objawy trwają 7-10 dni (nieco dłużej niż przeziębienie),
zwłaszcza jeżeli zakażenie ma etiologię wirusową.
Czas trwania objawów powyżej 10 dni jest
najważniejszym kryterium różnicującym zakażenie
wirusowe i bakteryjne.

Objawy alarmowe

Zgłoś się do lekarza, jeżeli jeden lub więcej spośród poniższych objawów utrzymuje się dłużej niż 7 dni:

 • Gęsta, żółta lub zielona wydzielina z nosa
 • Ból twarzy lub zęba, zwłaszcza po jednej stronie
 • Bolesność dotykowa skóry nad zatokami szczękowymi (na policzkach, po obu stronach nosa)
 • Początkowe zmniejszenie, a następnie ponowne nasilenie objawów

Zgłoś się niezwłocznie do oceny lekarskiej jeżeli jeden lub więcej objawów występuje przed upływem 7 dni choroby:

 • Wysoka gorączka (> 39 st. C)
 • Nasilony ból twarzy lub głowy
 • Podwójne widzenie lub inne zaburzenia widzenia
 • Dezorientacja (splątanie), zaburzenia świadomości
 • Bardzo złe samopoczucie
 • Obrzęk lub zaczerwienienie dookoła jednego lub obu oczu
 • Sztywność karku
 • Duszność bądź trudności z oddychaniem

Przewlekłe zapalenie zatok

Objawy (co najmniej 2 objawy przez 3 miesiące):

 • Zatkany nos
 • Żółta, zielona lub brązowa wydzielina z nosa
  lub spływająca do gardła
 • Ból twarzy, ucisk lub uczucie pełności w obrębie twarzy
 • Pogorszenie węchu
  (zwłaszcza u osób z polipami nosa)

Objawy alarmowe – kiedy konieczna jest
niezwłoczna ocena lekarska?

 • Wysoka gorączka (> 39 st. C)
 • Nagły silny ból twarzy lub głowy
 • Podwójne widzenie lub inne zaburzenia widzenia
 • Obrzęk lub zaczerwienienie dookoła jednego lub obu oczu
 • Nasilony ból głowy
 • Sztywność karku

Jak zapobiegać zapaleniu zatok?

W celu zapobiegania zarówno ostremu, jak i przewlekłemu zapaleniu zatok można stosować różne środki:

 • Niezbędna jest stała dbałość o higienę osobistą, częste mycie rąk wodą z mydłem, a w okresach epidemicznego występowania zakażeń górnych dróg oddechowych (zwłaszcza jesień i wiosna) należy starać się unikać niepotrzebnych kontaktów z osobami przeziębionymi.
 • Należy zapewnić odpowiednie nawadnianie organizmu (poprzez wypijanie odpowiednich ilości płynów) i nawilżanie powietrza w domu.
 • Podczas przeziębienia można przepłukiwać nos fizjologicznym roztworem soli i regularnie czyścić (wydmuchiwać) nos. W ten sposób zapobiega się zaleganiu wydzieliny w jamie nosowej, która jest źródłem wtórnego zakażenia zatok przynosowych.
 • Należy unikać dymu tytoniowego. Osoby palące
  powinny starać się za wszelką cenę rzucić palenie, natomiast niepalące – unikać biernej ekspozycji
  na dym tytoniowy poprzez przebywanie
  w towarzystwie osób palących.
 • U osób z alergiami wskazane jest zwalczanie
  i przeciwdziałanie alergii (np. unikanie znanych alergenów,
  walka z kurzem w celu zmniejszenia ekspozycji na roztocza
  kurzu domowego).
 • Ograniczenie wdychania innych substancji drażniących (np. detergenty, lakiery do włosów itd.).

Leczenie zapalenia zatok

Domowe sposoby na ból zatok

Wśród domowych sposobów na ostre zapalenie zatok wymienia się najczęściej:

 • Przepłukiwanie nosa fizjologicznym roztworem soli
  (można stosować specjalne urządzenia/garnuszki
  do płukania nosa)
 • Wilgotne i ciepłe powietrze w postaci inhalacji z pary wodnej
  (np. z dodatkiem kropli eukaliptusowych lub miętowych) –
  inhalacje z pary nie są jednak zalecane w oficjalnych
  dokumentach, np. wytycznych EPOS (patrz niżej)
 • Odpowiednie nawodnienie – odpowiednia podaż
  płynów, unikanie napojów z kofeiną i alkoholowych
  (które sprzyjają odwodnieniu)
 • Stosowanie ostrych przypraw
 • Ciepłe okłady – zmniejszają ból

Ostre zapalenie zatok

Początkowo leczenie jest objawowe, ponieważ u większości osób objawy ustępują
w ciągu 7-10 dni. W tym czasie zaleca się unikanie antybiotyków, chyba że jednoznacznie stwierdzono ciężkie zakażenie bakteryjne (ale tylko do 2% przypadków ostrego zapalenia zatok ma etiologię bakteryjną).

Leczenie pierwszego rzutu:

 • Leki przeciwbólowe – kwas acetylosalicylowy, paracetamol, niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • Płukanie nosa fizjologicznym roztworem soli
 • Nawodnienie, odpoczynek
 • Agoniści receptorów alfa1-adrenergicznych (alfa-sympatykomimetyki, np. pseudoefedryna) – zmniejszają zatkanie nosa. Alfa-sympatykomimetyków nie należy stosować dłużej niż kilka dni, ponieważ dłuższe stosowanie może
  prowadzić do polekowego nieżytu nosa.
 • W europejskich wytycznych EPOS z 2012 roku wymienia
  się również leki roślinne (związki pelargonii, myrtol).

Nie zaleca się stosowania inhalacji parą, leków przeciwhistaminowych, mukolitycznych, przeciwkaszlowych, glikokortykosteroidów, środków medycyny komplementarnej/alternatywnej.

Kwas acetylosalicylowy na ostre zapalenie zatok

W objawowym leczeniu dolegliwości związanych z ostrym zapaleniem zatok można stosować kwas acetylosalicylowy. Dostępne są również preparaty złożone zawierające kwas acetylosalicylowy, na przykład połączenie kwasu acetylosalicylowego z pseudoefedryną, która jest agonistą receptorów alfa1-adrenergicznych (alfa-sympatykomimetykiem). Działanie pseudoefedryny polega na obkurczaniu naczyń błony śluzowej nosa i zmniejszeniu jej obrzęku, co powoduje zmniejszenie zatkania nosa.Leczenie drugiego rzutu:

Leczenie drugiego rzutu jest stosowane, jeżeli nie ma poprawy
w ciągu 7–10 dni:

 • Glikokortykosteroidy donosowe
 • Antybiotyki – jeżeli objawy utrzymują się przez 10 dni i są nasilone (gorączka > 38 st. C + nasilony ból); natomiast jeżeli objawy są niewielkie, można dalej wstrzymywać się z antybiotykiem (bez antybiotyku u 75% osób obserwuje się poprawę w ciągu miesiąca)

Przewlekłe zapalenie zatok

Leczenie tego stanu jest bardziej złożone i obejmuje:

 • Unikanie dymu tytoniowego
 • Leczenie alergii
 • Płukanie nosa fizjologicznym roztworem soli
 • Glikokortykosteroidy
 • Antybiotyki
 • Leczenie chirurgiczne
Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy a przewlekłe zapalenie zatok

U 20% osób z przewlekłym zapaleniem zatok występuje astma
oskrzelowa. U niektórych osób z przewlekłym zapaleniem zatok,
polipami nosa i astmą występuje nietolerancja kwasu
acetylosalicylowego („triada aspirynowa”).

W ciągu kilku godzin od przyjęcia kwasu acetylosalicylowego
lub niesteroidowego leku przeciwzapalnego (np. ibuprofen, naproksen)
może dojść do nasilenia objawów zapalenia zatok/astmy (zatkanie
nosa, ból/ucisk w okolicy zatok, świsty, ból w klatce piersiowej, kaszel).
Ta reakcja może być nasilona i stwarzać zagrożenie dla życia.

Reklama

Zapomnij o objawach zapalenia zatok

Gdy czujesz ból i ucisk, masz zatkany nos, może to być objaw zapalenia zatok. Warto zastosować wtedy Aspirin Complex Zatoki – połączenie kwasu acetylosalicylowego, który uśmierza ból i obniża gorączkę, oraz pseudoefedryny, która jest silnym środkiem udrażniającym. Lek ten dostępny jest w formie granulatu do rozpuszczenia w zimnej wodzie

Aspirin Complex 10x
Do gory