Referencje

BÓL

Opracowano na podstawie:

Dobrogowski et al.: Patofizjologia i klasyfikacja bólu; Polski Przegląd Neurologiczny 2011; 7 (1): 20–30
Prusiński et al.: Co nowego w bólach głowy?; Lekarz Rodzinny 12/2012
Guła et al.: Ból krzyża; Medycyna Praktyczna
Światowa Organizacja Zdrowia, Centrum Mediów, Broszura informacyjna nr 277, Headache Disorders, październik 2012 r.

PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

Opracowano na podstawie:

Is it a Cold or the Flu?; National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 2014; https://www.niaid.nih.gov/topics/Flu/Documents/sick.pdf
Wytyczne Centers for Disease Control and Prevention; http://www.cdc.gov/flu/protect/habits.htm
Mejza F: Przeziębienie; Medycyna Praktyczna http://grypa.mp.pl/przeziebienie/61668,przeziebienie
Mrozińska et al.: Przeziębienie; Przew Lek 2003, 6, 9, 20-27
Eccles R: Mechanisms of symptoms of common cold and flu; Common Cold, © Birkhäuser Verlag, Bazylea /Szwajcaria, s. 23–45
Batura-Gabryel et al.: Grypa; Przew Lek 2007; 8: 74-78

NASZE PRODUKTY

1 M. Voelker, M. Hammer. Dissolution and pharmacokinetics of a novel micronized Aspirin® formulation. Inflammopharmacol. 2012; 20: 225-231.
2 W porównaniu z dotychczas dostępną Aspirin 500 mg (tabletki), zgodnie z ChPL
3 Na podstawie informacji Światowej Organizacji Zdrowia, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/

O ASPIRIN

1 Cooper S.A., Voelker M., 2012, Evaluation of onset of pain relief from micronized aspirin in a dental pain model, Inflammopharmacology, vol. 20(4), s. 233–242.
2 Lanas A., McCarthy D., Voelker M., Brueckner A., Senn S., Baron J.A., 2011, Short-Term Aspirin Use for Pain and Cold: Gastrointestinal Adverse Effects, Drugs in R&D, vol. 11, s. 277–288.
3 Baron J.A., Senn S., Voelker M. et al., 2013, Gastrointestinal Adverse Effects of Short term Aspirin use: A Meta-analysis of Published Randomized Controlled Trials, Drugs in R&D, vol. 13, s. 9–16.

L.PL.MKT.12.2016.4491 – zakładka „Wybierz swoją Aspirin” i sekcja „Nie wiesz, którą Aspirin wybrać?”